NetLicht 2010 © All Rights Reserved.  

Inspired by society
Home.
Projecten.
Advisering.
Profiel.
Contact.
Home.
Projecten.
Advisering.
Profiel.
Contact.
Projecten

NetLicht is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van marketing- en ICTprojecten voor de realisatie van Internetdiensten. In samenwerking met Eerste Verdieping en Definit werkte NetLicht aan een geavanceerde publicatietool voor online gemeentelijke welstandsnotas op Internet. Zie www.welstandsnotas.nl voor een voorbeeld.  Voor Dedicon B.V. leverde NetLicht product- en project-management voor de totstandkoming van een omvangrijke internetwinkel voor luisterboeken. Zie www.dedicon.nl voor meer informatie over dit project.

Projectmanagement methode

Voor diverse organisaties voert NetLicht een evaluatie uit van de toegankelijkheid en bruikbaarheid (accessibility en usability) van hun website. Hierbij hanteert NetLicht onder meer de webrichtlijnen van www.overheid.nl.

Voorbeelden afgeronde projecten

In samenwerking met Eerste Verdieping ontwikkelt NetLicht een Internetconcept voor de gemeente Tilburg, voor het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

Realisatie geavanceerde voice-response systemen voor telefonische klantenservice van een uitgeverij.
 

Lezingen en workshops voor (semi)overheden en onderzoekers over het belang en toepassing van toegankelijkheidsrichtlijnen bij online diensten.
 

Europees gefinancierde samenwerkingsprojecten TESTLAB en MULTIREADER op het gebied van online informatieontsluiting, als technisch adviseur.

 

Realisatie en invoering van online lectuurdiensten en communities voor FNB ten bate van mensen met een leeshandicap (www.anderslezen.nl).

 

Online platform voor burgerparticipatie bij de besluitvorming over de inrichting van de gemeente Tiel (Stadsbeeld Tiel).

 

Bij het uitvoeren van projecten maakt NetLicht niet gebruik van één specifieke methode maar kiest de beste aanpak per project. NetLicht heeft wel sterke voorkeur voor een dynamische cyclische benadering waarin visie en product geleidelijk tot stand komen via prototyping.